SEMAKAN

SEMAKAN eAgihan. Pemohon boleh membuat semakan bantuan yang telah dipohon.

Sila masukkan No. Kad Pengenalan Baru / No. Passport

eAgihan MAIK

Semakan Bantuan

No. Kad Pengenalan Baru / No. Passport

Sila pilih No Kad pengelanan baru / No Passport
No. Kad Pengenalan Baru mestilah mempunyai "-". Contoh: 999999-99-9999
SEMAK