KEMASKINI

KEMASKINI eAgihan. Pemohon boleh mengemaskini dengan memilih bantuan yang terlibat sahaja.

Sila masukkan No. Kad Pengenalan Baru / No. Passport, No Rujukan dan pilih jenis bantuan.

eAgihan MAIK

Kemaskini Bantuan

Tempoh pengemaskinian permohonan adalah 7 hari dari tarikh permohonan. Hanya status dalam PERMOHONAN sahaja dibenarkan untuk kemaskini.

Jenis Bantuan

Sila Pilih Bantuan yang anda mohon

No Rujukan

Sila masukkan No Rujukan Permohonan untuk membuat kemaskini

No. Kad Pengenalan Baru / No. Passport

Sila pilih No Kad pengelanan baru / No Passport
No. Kad Pengenalan Baru mestilah mempunyai "-". Contoh: 999999-99-9999
KEMASKINI